Група соціального бізнесу О2 планує навчати студентів соціальному бізнесу з метою формування активного громадянського суспільства в Україні