Друк

Група соціального бізнесу О2 планує навчати студентів соціальному бізнесу з метою формування активного громадянського суспільства в Україні

 

15 листопада 2013 на базі Київського національного університету технологій та дизайну відбулася Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів « Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління».

Послухати провідних українських практиків і молодих вчених приїхали студенти з 25 ВНЗ України . Виступаючи перед студентами на початку конференції, проректор з наукової та інноваційної роботи, д.т.н. професор Віктор Каплун висловив надію, що наукова діяльність учасників стане хорошою основою для підвищення кваліфікації майбутніх фахівців у сфері маркетингової діяльності підприємств і організацій різних галузей промисловості та економіки.

Крім молодих вчених , практичним досвідом зі студентами поділися провідні маркетологи .

Зокрема , президент ГО « Центр соціального лідерства», засновник і СЕО групи компаній соціального бізнесу О2 Октябрина Лісовська, виступаючи перед учасниками конференції з презентацією «Соціальний маркетинг в Україні: технології нової ери», розповіла про соціальний маркетинг і роботу «Групи соціального бізнесу О2 »у цьому напрямку.

«Соціальний маркетинг - це напрям , що використовує інструментарій маркетингу для поліпшення життя, як окремих людей , так і всього суспільства в цілому. Таким чином, соціальний маркетинг є механізмом  узгодження потреб споживачів - стейкхолдерів - суспільства, бізнесу і держави. Чим масштабнішим стає бізнес, тим більше уваги він приділяє програмам соціальної відповідальності. Це не означає , що малий і середній бізнес не можуть і не хочуть бути соціально відповідальними. В Україні з кожним роком зростає кількість соціальних підприємців. За даними моніторингу відкритих джерел більше 200 компаній заявили про свою соціально - відповідальну діяльності у  2012 році. Ми впевнені, що це далеко не всі, хто в реальності створює і реалізовує соціальні програми » - зазначила Октябрина Лісовська .

Розкривши перед слухачами модель соціального маркетингу , Октябрина Лісовська запросила зацікавлених у розвитку соціального бізнесу в Україні студентів взяти участь в освітньому проекті компанії « Струм», який допоможе сформувати пул молодих лідерів соціального бізнесу . В рамках проекту по всіх регіонах України проводитимуться лекції з основ бізнесу, правових основ підприємницької діяльності, управлінням фінансами, соціального маркетингу і PR і т.д. Важливо відзначити , що навчальні програми будуть ґрунтуватися на практичних прикладах проектів соціального бізнесу та CSR програм.

Закінчуючи виступ, засновник групи компаній соціального бізнесу О2 нагадала студентам , що кожен з нас повинен нести персональну відповідальність перед суспільством за свої справи і вчинки - це головний шлях до сталого розвитку держави.

«Нічого не зміниться доки кожен з нас не відчує себе відповідальними за те, що відбувається всередині нас, навколо нас, поруч з нами! Ви повинні вірити в себе і свої можливості! Щоб змінити світ , необхідно змінити себе. Будьте інноваційні, активні і професійні. Знайте про нескінченний варіант можливостей для успіху і стабільності себе, своєї групи , своєї країни. Ви - це майбутнє »- сказала О. Лісовська.

Конференція відбулася за підтримки Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнської асоціації організації «Українська асоціація маркетингу», Хмельницького національного університету та Групи соціального бізнесу О2.